Výjezdová jednotka

SDH Libčice nad Vltavou disponuje výjezdovou jednotkou kategorie JPO III (jednotka musí vyjet ze základny do 10 minut od vyhlášení poplachu). Jednotka se skládá z vybraných členů, kteří jsou proškolováni v odborné přípravě, jež se týká mimo jiné i taktiky při zdolávání požárů, dopravních nehod a mnoha dalších mimořádných událostí.

Výjezdová jednotka se skládá z řidičů/strojníků, velitelů družstev a hasičů. Tito členové mohou vykonávat i další činnosti, a to dle proškolení v dané odbornosti (nositelé dýchací techniky, zdravotník, obsluha motorové pily, obsluha rozbrušovací pily, lezec).

Členové výjezdové jednotky jsou v případě mimořádné události svoláváni pomocí systému KANGO. Jedná se o formu sms zpráv, ve kterých je uveden charakter a místo události. Tyto zprávy jsou zasílány z Krajského operačního střediska, kde operační důstojník po příjmu oznámení události dle místa a charakteru rozhoduje o vyslání konkrétních jednotek, které jsou buď k této události předurčeny ( jednotky HZS dle místní příslušnosti, jednotky SDH předurčené např. na dopravní nehody apod.) a nebo mají nejkratší dojezdové časy.

Výjezdová jednotka SDH Libčice nad Vltavou spadá teritoriálně pod Krajské operační středisko HZS Kladno, nejbližší jednotky HZS v okolí jsou HZS Roztoky a HZS Kralupy nad Vltavou. Jednotka SDH Libčice nad Vltavou nemá žádné předurčení.